Mapa:


Prodajni objekat nalazi se kod Lazarevca na Ibrskoj magistrali, preko puta Messer pumpe..